มนิตย์ สนับแน่น

มนิตย์ สนับแน่น

กํากับการแสดง

2564

แพศยา

- ผู้กำกับ
2566

The Box กล่องหลอน

- ผู้กำกับ