มนัส โตเพาะญาติ

มนัส โตเพาะญาติ

ช่างภาพ

2513

โทน

- ถ่ายภาพ
2518

พยอมไพร

- ถ่ายภาพ
2518

สาวแสบ

- ถ่ายภาพ
2519

กุ้งนาง

- ถ่ายภาพ
2520

แม่ดอกกัญชา

- ถ่ายภาพ
2520

สิงห์สำออย

- ถ่ายภาพ
2520

ไอ้ควายเหล็ก

- ถ่ายภาพ
2521

ขโมยที่รัก

- ถ่ายภาพ
2521

ผู้แทนมาแล้ว

- ถ่ายภาพ
2521

ไอ้ 8 นิ้ว

- ถ่ายภาพ
2523

นรกสาว

- ถ่ายภาพ
2524

นกน้อย

- ถ่ายภาพ
2524

ชายสามโบสถ์

- ถ่ายภาพ
2525

คุณนายซาอุ

- ถ่ายภาพ
2525

พ่อค้าแม่ขาย

- ถ่ายภาพ
2525

เฮงสองร้อยปี

- ถ่ายภาพ
2525

เฮงสองร้อยปี

- ลำดับภาพ
2526

สาวแดดเดียว

- ถ่ายภาพ
2526

อย่าดีกว่า

- ถ่ายภาพ
2528

ฝนสั่งฟ้า

- ถ่ายภาพ

ลำดับภาพ

2512

ละครเร่

- ลำดับภาพ
2518

แหม่มจ๋า

- ลำดับภาพ
2520

แม่ดอกกัญชา

- ลำดับภาพ
2520

สิงห์สำออย

- ลำดับภาพ
2524

นกน้อย

- ลำดับภาพ