มนัส มณีเปรม

มนัส มณีเปรม

โปรดักชั่น

2501

สามสิงห์

- อำนวยการสร้าง