มนัส พงษ์รูป

โปรดักชั่น

2526

ลำพูนดำ

- อำนวยการสร้าง