มนทิรา ธรรมเจริญ

มนทิรา ธรรมเจริญ

โปรดักชั่น

2519

บ่อเพลิงที่โพทะเล

- อำนวยการสร้าง
2522

แม่ค้าขายผัก

- อำนวยการสร้าง