มนต์ เมธา

มนต์ เมธา

นักเขียน

2520

เมียรายเดือน

- บทภาพยนตร์