มนตรี อ่องเอี่ยม

มนตรี อ่องเอี่ยม

ซาวด์

2521

เมียหลวง

- ดนตรีประกอบ