มด กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา

กัลย์กมล จิรชัยศักดิ์เดชา (ชื่อเก่า กัลยา) ชื่อเล่น มด เกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2528 ด้านการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนประชานิเวศน์ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักแสดง

2014

นางกลางไฟ

- มะปราง (เพื่อนตะวันฉาย)
2010

วงษ์คำเหลา เดอะซีรีส์

- อัญมณี (ตัวปลอม)
2009

สุสานภูเตศวร

- กระแต (เพื่อนนิลพัตรา)
2008

เงาอโศก

- วิภาวรรณ
2004

เล่ห์รตี

- ภาคินี