มณเฑียรทอง โชคชนะ

มณเฑียรทอง โชคชนะ

นักเขียน

2499

พรานสังคม

- บทภาพยนตร์
2503

เสือเฒ่า

- บทประพันธ์
2507

เสือไม่ทิ้งลาย

- บทประพันธ์
2510

สิงห์หนุ่ม

- บทประพันธ์
2512

เมืองแม่หม้าย

- บทประพันธ์
2515

เจ้าลอย

- บทภาพยนตร์
2518

หัวใจราชสีห์

- บทประพันธ์
2525

นายอำเภอไข่ดาว

- บทประพันธ์

โปรดักชั่น

2516

ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ

- อำนวยการสร้าง