มณฑา ศรีรัตนกูล

โปรดักชั่น

2521

เล็กพริกขี้หนู

- อำนวยการสร้าง