มงคล ตันติวงศ์

มงคล ตันติวงศ์

โปรดักชั่น

2507

พันธุ์ลูกหม้อ

- อำนวยการสร้าง