ภูวดล เนาว์โสภา

ภูวดล เนาว์โสภา

นักแสดง

2564

ร่างทรง

- ลูกศิษย์ของสันติ

กํากับการแสดง

2565

มังกรกินใหญ่

- ผู้กำกับ