ภูริ สรีระศาสตร์

ภูริ สรีระศาสตร์ ชื่อเล่น ภูมิ เกิด 19 มิถุนายน 2544

นักแสดง

2008

ดรีมทีม

- ภูมิ

นักแสดง

2015

ลมหายใจใต้น้ำ

- ฟ้าลั่นวัยเด็ก