ภูริตา ญาณี

นักเขียน

2527

ไอ้โหด .357

- บทประพันธ์