ภูมิ เดชาธร วรรณวานิชกุล

เดชาธร วรรณวานิชกุล ชื่อเล่น: ภูมิ หรือรู้จักกันในชื่อ ภูมิ ATLAS
  • วันเกิด : 28 กรกฎาคม 2541
  • การศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ติดตาม ภูมิ เดชาธร วรรณวานิชกุล ได้ที่

IG : poommie.poom