ภูมิ รังษีธนานนท์

ภูมิ รังษีธนานนท์ (ชื่ออังกฤษ : Poom Rungsrithananon) เกิด 26 พฤษภาคม 2537 เป็นนักแสดงและนายแบบชายชาวไทย ด้านการศึกษา ระดับมัธยม โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ
ติดตาม ภูมิ รังษีธนานนท์ ได้ที่

IG : poom_run