ภูมิ ภูวดล

ภูมิ ภูวดล

นักเขียน

2504

เด็ดดอกฟ้า

- บทภาพยนตร์
2504

เลือดนักเลง

- บทประพันธ์
2505

เมฆมรกต

- บทภาพยนตร์
2507

อรทัยใจเพชร

- บทประพันธ์
2511

แสนพยศ

- บทภาพยนตร์