ภูมิ ชวัลวัฒน์ ทองอยู่

ชวัลวัฒน์ ทองอยู่ ชื่อเล่น : ภูมิ ชื่ออังกฤษ : Phoom Chawanwat Thongyu เป็นนักแสดงชาวไทย
• การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักแสดง

2567

เว้าวอนรัก

- แดนสรวง