ภูมิ จิตติพัฒน์ สุวรรณลักษณ์

ภูมิ จิตติพัฒน์ สุวรรณลักษณ์ ชื่ออังกฤษ : Poom Jittipat Suwannaluck เป็นนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 28 เมษายน 2549 (อายุ 18 ปี)