ภีม ภาคิน บวรศิริลักษณ์

ภาคิน บวรศิริลักษณ์ ชื่อเล่น ภีม เกิด 14 เมษายน 2536 ส่วนสูง 186 ซม.

นักแสดง

2014

ฟินสุโค่ย

- สิงห์น้อย
2015

ละติจูดที่ 6

- กอเซ็ม

นักแสดง