ภิญโญ ปานนุ้ย

ภิญโญ ปานนุ้ย

นักแสดง

2523

ผีหัวขาด

- ไอ้ถม
2523

เงาะป่า

- ฮเนา
2521

บุษบาก๋ากั่น

- ไพรฤทธิ์
2520

ล่า

- จั๊ว
2520

จันดารา

- เคน

นักเขียน

2527

วัยแสบ

- บทภาพยนตร์