ภาคินี

นักเขียน

2514

โกรธกันทำไม?

- บทประพันธ์