ภากร จุ่งรุ่งเรือง

ภากร จุ่งรุ่งเรือง

นักเขียน

2555

รักแรกกระแทกจิ้น

- บทภาพยนตร์