ภัสรภรณ์ เจติยานุวัตร

ภัสรภรณ์ เจติยานุวัตร เชื่อเล่น นุ้ย ชื่ออื่น: ภัสรภรณ์ คนคำแหง ส่วนสูง : 174 ซม. ได้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2011 และได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 ไปประกวด Miss Tourism International 2011 ที่ประเทศมาเลเซีย