ภัทร์พัทธ์ศร วริศราภูริชา

ภัทร์พัทธ์ศร วริศราภูริชา

นักแสดง

2561

คมแฝก

- ลำดวน

นักเขียน