ภัทรนันท์ ปาสาเขา

ภัทรนันท์ ปาสาเขา

นักแสดง

2012

หมูแดง

- ดาวุด (เด็ก)