ภรภัทร ตั้งเจริญ

ภรภัทร ตั้งเจริญ

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- วิภาพรตอนเด็ก (เรื่องเล่าของครูประทีป)