ภรณ์รวี

ภรณ์รวี

นักเขียน

2527

แรงอธิษฐาน

- บทภาพยนตร์
2528

รัตนาวดี

- บทภาพยนตร์
2529

เมียแต่ง

- บทภาพยนตร์
2530

ไฟเสน่หา

- บทภาพยนตร์
2531

คู่กรรม

- บทภาพยนตร์
2533

หลงไฟ

- บทภาพยนตร์