ฟื้น เพ็งเจริญ

ฟื้น เพ็งเจริญ

ช่างภาพ

2484

รวมไทย

- ถ่ายภาพ