ฟีฟี่ เบลค

นาตาชา โจซีฟิน เบลค ชื่อเล่น ฟีฟี่ เกิดวันที่ 10 เมษายน 2537 เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ฟีฟี่อยู่ที่สกอตแลนด์ 5 ปีก่อนที่จะย้ายไปอยู่ฮ่องกงกับครอบครัว แล้วไปเรียนที่อนุบาลจีน ซึ่งฟีฟี่ต้องหัดพูดภาษาจีน หลังจากจบอนุบาลแล้วขึ้น ป. 1 ฟีฟี่เข้าไปเรียนที่โรงเรียน Abundant Life ซึ่งเป็นโรงเรียนศาสนาคริสต์ พอเรียนไปประมาณครึ่งปี ฟีฟี่ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติญี่ปุ่น (Japanese International School) จนถึงจบ ป. 3 แล้วย้ายมาอยู่ประเทศไทย เรียนที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา (Bangkok Patana International School) จนถึง ม.3 แล้วเรียนจบเป็น Homeschool ในปี 2555 ผ่านระบบการสอบของ Cambridge ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์