ฟาร์ม ผ่องพรรณ เอี่ยมง้วง

ผ่องพรรณ เอี่ยมง้วง ชื่อเล่น : ฟาร์ม ชื่ออังกฤษ : Farm Phongphan Eiamnguang เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ : 17 มิถุนายน 2542 (อายุ 24 ปี)
• การศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดตาม ฟาร์ม ผ่องพรรณ เอี่ยมง้วง ได้ที่
Facebook : Phongphan Eiamnguang