ฟลุค พริมพิสา จารุเรืองพงศ์

พริมพิสา จารุเรืองพงศ์ ชื่อเล่น : ฟลุค