ฟลุค พชร ธรรมมล

พชร ธรรมมล (ชื่อเดิม ปรมัติ) ชื่อเล่น ฟลุค เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2531 เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย ด้านการศึกษา ระดับประถมจากโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ