ฟลอร่า มัสซาโร

ชื่อ-สกุล: ฟลอร่า มัสซาโร วันเกิด : 20 มีนาคม 2558 ฟลอร่า มัสซาโร เป็นนักแสดงเด็กชาวไทย-ฝรั่งเศส

นักแสดง

2565

มายาพิศวง

- บุตรสาวของนายนทีและอมร

นักแสดง

2563

โซ่เวรี

- รีน่า
2567

ลมเล่นไฟ

- อัคนียา (เฟลม) (วัยเด็ก)