ฟรานเซส ไอศิกา เบอร์เนต

ฟรานเซส ไอศิกา เบอร์เนต เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ.2548

นักแสดง

2019

สารวัตรใหญ่

- คำแพง เวโรจน์ (วัยเด็ก)
2015

หนึ่งในทรวง

- สุดา (แป้น) (วัยเด็ก) (รับเชิญ)
2013

พรพรหมอลเวง

- น้องมิงค์ (รับเชิญ)
2012

ท่านชายในสายหมอก

- หนูลูกหมี