ฟง บวร คงแนวดี

บวร คงแนวดี ชื่อเล่น ฟง ชื่ออังกฤษ : Fong Bovorn Kongnawdee เป็นนักแสดงสังกัด Star Hunter Entertainment
  • เกิด 5 เมษายน 2542
  • สูง 186 เซนติเมตร
  • ด้านการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ติดตาม ฟง บวร คงแนวดี ได้ที่

IG : bovorntalk
Facebook : Bovorn Kongnawdee 
Twitter : @BovornT
TikTok : @bovorntalk