พ.ต.ท. อรรถ อรรถจินดา

พ.ต.ท. อรรถ อรรถจินดา เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2452 เสียชีวิตวันที่ 26 ธันวาคม 2515 เป็นนักประพันธ์และผู้กำกับชื่อดังในอดีต เป็นบุตร พลตำรวจตรีพระยาอาษาพลนิกร กับคุณหญิงเนียน ณ ตำบลสามเสน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เดิมชื่อกมล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระราชทาน นามให้ใหม่ว่า “อรรถ” ให้ออกเสียงเรียกว่า “อรรดกะ” จึงใช้ชื่อนี้ตลอดมา

นักแสดง

2516

เขาชื่อกานต์

- นายอำเภอ

โปรดักชั่น

นักเขียน

2493

ศาสนารักของนางโจร

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2496

นักเลง

- บทประพันธ์
2498

ซนแต่สวย

- บทประพันธ์
2499

ปีศาจคะนองรัก

- บทประพันธ์
2499

ปีศาจคะนองรัก

- บทภาพยนตร์
2503

ร้ายก็รัก

- บทภาพยนตร์
2503

สามพราน

- บทภาพยนตร์
2509

จามเทวี

- บทประพันธ์
2512

ปีศาจแสนสวย

- บทประพันธ์
2516

คนองกรุง

- บทประพันธ์
2518

โรงแรมผี

- บทประพันธ์
2545

โรงแรมผี

- บทประพันธ์

กํากับการแสดง

2496

นักเลง

- ผู้กำกับ
2498

ซนแต่สวย

- ผู้กำกับ
2499

ปีศาจคะนองรัก

- ผู้กำกับ
2500

ไปดาวพระศุกร์

- ผู้กำกับ
2501

ไกรทอง

- ผู้กำกับ
2512

ปีศาจแสนสวย

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2498

ซนแต่สวย

- ถ่ายภาพ
2499

ปีศาจคะนองรัก

- ถ่ายภาพ
2500

ไปดาวพระศุกร์

- ถ่ายภาพ
2504

มหาเวสสันดร

- ถ่ายภาพ
2504

เลือดนักเลง

- ถ่ายภาพ
2504

สุดปรารถนา

- ถ่ายภาพ
2505

จอมใจเวียงฟ้า

- ถ่ายภาพ
2507

ภูตพิศวาส

- ถ่ายภาพ
2508

สามมงกุฎ

- ถ่ายภาพ