พ.ต.ท.มนัส สัตยารักษ์

กํากับการแสดง

2528

ไกลปืนเที่ยง

- ผู้กำกับ