พเยีย บาเทว

โปรดักชั่น

2526

เล่นไม่ยาก

- อำนวยการสร้าง