พูลศักดิ์ ลิ้มโภคา

โปรดักชั่น

2521

ไอ้นก

- อำนวยการสร้าง