ใบตาล พุทธิพันธ์ พรเลิศ

นักแสดง

2549

ก้านกล้วย

- เสียงพากย์: บึกอึด

นักแสดง

2559

ผมม้า หน้าเต่อ

- ครูใบตาล (ครูสอนสังคมศึกษา)