พุทธชาด วงศ์อัจฉริยะ

พุทธชาด วงศ์อัจฉริยะ

โปรดักชั่น

2513

สวรรค์บ้านนา

- อำนวยการสร้าง