พี พีรัชชัย รุมพล

พีรัชชัย รุมพล ชื่อเล่น พี

นักแสดง

2552

5 แพร่ง

- เต้ย

นักแสดง

2554

ลิขิตเสน่หา

- ข้าวตู