พี พีรวิชญ์ พลอยนำพล

พีรวิชญ์ พลอยนำพล ชื่อเล่น พี ชื่ออังกฤษ : Pee Peerawich Ploynumpol เป็นนักแสดงชาวไทย
  • เกิด 21 กุมภาพันธ์ 2541
  • สูง 178 ซม.
  • ด้านการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตาม พี พีรวิชญ์ พลอยนำพล ได้ที่

IG : peerawich.p