พี ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ (พี มกจ๊ก)

ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ ชื่อเล่น พี หรือรู้จักกันในชื่อ พี มกจ๊ก

นักแสดง

2552

ก้านกล้วย ๒

- พากย์เสียง กอไผ่
2549

โกยเถอะโยม

- น้องผี/ประสิทธิโชค
2546

ฅนปีมะ

- บอย
2545

ผีหัวขาด

- ลูกพี่ของคนแคระ (รับเชิญ)