พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม

มหิดล พิบูลสงคราม ชื่อเล่น : พีเจ ชื่ออังกฤษ : PJ Mahidol Pibulsonggram เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ : 15 ธันวาคม 2546 (อายุ 20 ปี)
• การศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตาม พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม ได้ที่
IGmahidol_pj