พีรวิชญ์ เครื่องทิพย์

พีรวิชญ์ เครื่องทิพย์

โปรดิวเซอร์

โปรดักชั่น

2565

สายสืบหน้าฮ่าน Groove Town Detectives

- ดำเนินการผลิต

โปรดักชั่น

2566

พี่นักเลงที่รัก

- ควบคุมการผลิต