พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข

พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข

นักเขียน

2558

บัลลังก์เมฆ

- บทโทรทัศน์
2559

พิษสวาท

- บทโทรทัศน์
2559

รักฝุ่นตลบ

- บทโทรทัศน์
2560

เสน่หา Diary กับดักเสน่หา

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2560

เสน่หา Diary แสบเสน่หา

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2560

ล่า

- บทโทรทัศน์
2561

ศึกรักข้ามรั้ว

- บทโทรทัศน์
2561

ขุนปราบดาบข้ามภพ

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2562

เสียงเอื้อนสะเทือนดาว

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2564

ภูผาผีคุ้ม

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2564

วันทอง

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2566

เพื่อแม่แพ้บ่ได้

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2566

พนมนาคา

- เค้าโครงเรื่อง/บทโทรทัศน์
2567

สงครามสมรส

- บทโทรทัศน์