หนูแดง พิมพา พรศิริ

พิมพา พรศิริ ชื่อเล่น หนูแดง เกิดวันที่ 13 มกราคม 2512 เป็นบุตรีของนายเพชร-นางทองอินทร์ สุภาพ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเคยเรียนชั้น ปวช ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ถึงระดับชั้น ปวช 2 แล้วเริ่มมีชื่อเสียง จึงหยุดพักการเรียนไว้เพื่อไปเป็นนักร้องอาชีพจริงจัง

นักแสดง

2545

มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟ.เอ็ม.

- แม่ค้าส้มตำในงานวัด (รับเชิญ)

นักแสดง

2565

ซิ่นลายโส้

- แม่ชีคำเสาร์ สานธรรม
2565

ทายาทพันธุ์ข้าวเหนียว

- แม่แสงดาว สุขวงศ์
2551

ดาวจรัสฟ้า

- ราตรี ศิริพร (รับเชิญ)
2567

ลิเกหมอลำ

- สร้อย ประจักษ์ศิลป์ (แม่ใหญ่) (รับเชิญ)
2567

มนต์รักกันตรึม

- แม่ดวงแข