พิมพานนท์

กํากับการแสดง

2528

คนกินผัว

- ผู้กำกับ